Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Dnia 24-07-2015 godz. 16:35:09

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 75 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22