Narzędzia:

Ustawa o Agencji Mienia Wojskowego

Dnia 24-07-2015 godz. 16:34:27

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 45 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 10 Nie głosowało: 19