Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 24-07-2015 godz. 16:29:15

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 55 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16