Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Dnia 24-07-2015 godz. 16:27:41

Poprawka 5

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19