Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Dnia 24-07-2015 godz. 16:27:08

Poprawka 3

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17