Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Dnia 24-07-2015 godz. 16:26:42

Poprawka 1

Za: 76 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 19