Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka

Dnia 24-07-2015 godz. 16:25:48

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 51 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18