Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

Dnia 24-07-2015 godz. 16:25:08

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20