Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

Dnia 24-07-2015 godz. 16:24:51

Poprawka 20, 22

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 19