Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

Dnia 24-07-2015 godz. 16:24:28

Poprawka 17

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18