Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

Dnia 24-07-2015 godz. 16:23:57

Poprawka 16

Za: 30 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18