Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

Dnia 24-07-2015 godz. 16:23:34

Poprawka 15, 21

Za: 28 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18