Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

Dnia 24-07-2015 godz. 16:22:06

Poprawka 8, 9, 11

Za: 27 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17