Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

Dnia 24-07-2015 godz. 16:21:26

Poprawka 7

Za: 80 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17