Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

Dnia 24-07-2015 godz. 16:20:59

Poprawka 6

Za: 31 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18