Narzędzia:

Ustawa o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów

Dnia 24-07-2015 godz. 16:17:42

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 51 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 20