Narzędzia:

Ustawa o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów

Dnia 24-07-2015 godz. 16:17:01

Poprawka 1, 3, 4, 5

Za: 57 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18