Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kuratorach sądowych

Dnia 24-07-2015 godz. 16:13:26

Poprawka 1, 2

Za: 49 Przeciw: 5 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 19