Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

Dnia 24-07-2015 godz. 16:11:03

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 53 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 17