Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 24-07-2015 godz. 16:10:14

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 52 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16