Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 24-07-2015 godz. 16:09:38

Poprawka 1, 2

Za: 52 Przeciw: 31 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16