Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze

Dnia 24-07-2015 godz. 16:01:12

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18