Narzędzia:

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Dnia 24-07-2015 godz. 15:58:53

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 17