Narzędzia:

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Dnia 24-07-2015 godz. 15:57:57

Poprawka 29

Za: 44 Przeciw: 38 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17