Narzędzia:

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Dnia 24-07-2015 godz. 15:57:03

Poprawka 26

Za: 76 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 16