Narzędzia:

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Dnia 24-07-2015 godz. 15:56:38

Poprawka 25

Za: 53 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 16