Narzędzia:

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Dnia 24-07-2015 godz. 15:56:06

Poprawka 23

Za: 80 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16