Narzędzia:

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Dnia 24-07-2015 godz. 15:55:36

Poprawka 20

Za: 45 Przeciw: 35 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 17