Narzędzia:

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Dnia 24-07-2015 godz. 15:55:12

Poprawka 17

Za: 52 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 17