Narzędzia:

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Dnia 24-07-2015 godz. 15:54:52

Poprawka 16, 19

Za: 48 Przeciw: 32 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18