Narzędzia:

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Dnia 24-07-2015 godz. 15:54:32

Poprawka 15

Za: 48 Przeciw: 31 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 18