Narzędzia:

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Dnia 24-07-2015 godz. 15:53:47

Poprawka 13

Za: 45 Przeciw: 35 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 16