Narzędzia:

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Dnia 24-07-2015 godz. 15:53:25

Poprawka 12, 18

Za: 53 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 16