Narzędzia:

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Dnia 24-07-2015 godz. 15:52:37

Poprawka 9

Za: 53 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16