Narzędzia:

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Dnia 24-07-2015 godz. 15:52:07

Poprawka 8

Za: 43 Przeciw: 38 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 16