Narzędzia:

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Dnia 24-07-2015 godz. 15:51:45

Poprawka 7, 34

Za: 53 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 19