Narzędzia:

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Dnia 24-07-2015 godz. 15:51:24

Poprawka 6

Za: 47 Przeciw: 34 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 16