Narzędzia:

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Dnia 24-07-2015 godz. 15:50:24

Poprawka 4

Za: 37 Przeciw: 39 Wstrzymało się: 7 Nie głosowało: 16