Narzędzia:

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Dnia 24-07-2015 godz. 15:50:07

Poprawka 3

Za: 56 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 17