Narzędzia:

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Dnia 24-07-2015 godz. 15:49:45

Poprawka 2

Za: 53 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 16