Narzędzia:

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Dnia 24-07-2015 godz. 15:49:28

Poprawka 1

Za: 52 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 16