Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Dnia 24-07-2015 godz. 15:44:47

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16