Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Dnia 24-07-2015 godz. 15:44:28

Poprawka 6

Za: 55 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 16