Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Dnia 24-07-2015 godz. 15:43:25

Poprawka 3, 4

Za: 54 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 17