Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Dnia 24-07-2015 godz. 15:42:47

Poprawka 2

Za: 56 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 17