Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Dnia 24-07-2015 godz. 15:42:17

Poprawka 1

Za: 55 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 16