Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Dnia 24-07-2015 godz. 15:41:05

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16