Narzędzia:

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Dnia 24-07-2015 godz. 15:39:53

Poprawka 19

Za: 63 Przeciw: 15 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 16