Narzędzia:

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Dnia 24-07-2015 godz. 15:39:31

Poprawka 18

Za: 63 Przeciw: 17 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 16