Narzędzia:

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Dnia 24-07-2015 godz. 15:38:42

Poprawka 16, 25

Za: 21 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17